Visual novel

(6) pp. 205-205 Katerina Bashova and Veno Pachovski